Клініка захворювань суглобів у дорослих

+38 (067) 731-53-13
+38 (044) 486-80-56
+38 (063) 412-88-84

01601, Україна, Київ
вул. Бульварно-Кудрявська, 27
Клініка захворювання суглобів у дорослих

Лікування резистентного до терапії болю в колінному суглобі

Головна >>> Публікації >>> Лікування резистентного до терапії болю в колінному суглобі

Лікування резистентного до терапії болю в колінному суглобі, спричиненого остеоартритом та супутнім захворюванням меніску, за допомогою аутологічної мікрофрагментованої жирової тканини

Стріано Р.Д. (Striano R. D.), Чен Х. (Chen H.), Білбул Н. (Bilbool N.), Азатуллах К. (Azatullah K.), Хіладо Дж. (Hilado J.), Горан К. (Horan K.)

Джерело: Case Study: Non-Responsive Knee Pain with Osteoarthritis and Concurrent Meniscal Disease Treated With Autologous Micro-Fragmented Adipose Tissue Under Continuous Ultrasound Guidance

Тези

Вступ: Впродовж останніх кількох років у медичній та науковій спільноті зростає інтерес до жирової тканини як джерела для орто-біологічного лікування. Вона насправді доступна і її просто збирати. Жирову тканину можна застосовувати для забезпечення амортизації та заповнення структурних дефектів, крім того, вона продемонструвала істотний вміст біологічно активних елементів та регенеративних періваскулярних клітин.

Мета: оцінити потенційні переваги ін’єкції в колінний суглоб, уражений тяжким артритом та супутнім захворюванням меніска, мікрофрагментованої неперетравленої жирової тканини з використанням новітньої технології отримання мінімально обробленої та мікронізованої жирової тканини з неушкодженими стромальними судинними нішами, що містять регенеративні клітинні елементи. В даному випадку наявний резистентний до терапії біль в колінному суглобі та супутнє захворювання меніска.

Опис клінічного випадку: Цей випадок є першим зі 100 залучених до предметного дослідження, погодженого Інститутом регенеративної та клітинної медицини (IRCM.) Пацієнт – 59-річний чоловік з сильним болем в колінному суглобі, який не змогли усунути різноманітні методи лікування, включно з артроскопічним хірургічним лікуванням меніска. На передопераційному МРТ видно ознаки остеоартриту, медіального стирання меніска та хондромаляції надколінка. Пацієнт перебував під наглядом 6 місяців і надалі передуватиме під наглядом ще 2 роки.

Матеріали та методи: Мікрофрагментовану жирову тканину було отримано з застосуванням мінімально маніпуляційної техніки в закритій системі (Lipogems®) без додавання ферментів чи інших добавок. Фінальний продукт складався з мікронізованої жирової тканини, яка містила жирові кластери зі збереження близькою 500 мікронів судинної строми з неушкодженими стромальними судинними нішами розміщеними в них регенеративними клітинними елементами. В цьому протоколі лікування мікронізований жир вводився в колінний суглоб голкою 22G під постійним ультразвуковим контролем та заповнював гіпоехогенні дефекти медіальної частини меніска. До мікронізованого жиру не додавалось жодних біологічних або фармакологічних речовин.

Результат лікування оцінювався відразу після лікування, через 24 години, 1 тиждень, 5 тижнів, 3 місяці, 6 місяців та 1 рік після ін’єкцій. На шостому місяці було зроблено повторне МРТ обстеження.

Лікування резистентного до терапії болю в колінному суглобі, спричиненого остеоартритом та супутнім захворюванням меніску, за допомогою аутологічної мікрофрагментованої жирової тканини

Результати: Через один рік після лікування ми спостерігаємо покращення усіх виміряних величин. Показник болю за 10-бальною шкалою ВАШ, де 10 – найгірший показник, покращився від 8 до 0; результати за шкалою KOOS (Шкала пошкодження коліна та остеоартриту), де 100 – найкращий показник, покращились з 45 до 92,9. МРТ дослідження, проведене через 6 місяців після лікування, показало покращення сигналу та збільшення товщини суглобової тканини над медіальним стегновим виростком та розширення простору суглоба. При першому вимірюванні рентгенологом товщина суглобового хряща склала 0,75мм, а через 6 місяців повідомлялось вже про 1,5 мм.

Лікування резистентного до терапії болю в колінному суглобі, спричиненого остеоартритом та супутнім захворюванням меніску, за допомогою аутологічної мікрофрагментованої жирової тканини

Висновки: Ін’єкції аутологічної мікрофрагментованої жирової тканини, отриманої за новою технологією  Lipogems® у випадку резистентного до терапії болю у колінному суглобі виявилось перспективним та доцільним методом лікування. Оскільки артроскопію було проведено після первинного МРТ-обстеження але до лікування мікронізованим жиром, зміни меніску через 6 місяців не розглядаються. Подальші дослідження тривають.

Клінічний випадок: Лікування резистентного до терапії болю в колінному суглобі, спричиненого остеоартритом та супутнім захворюванням меніску, за допомогою аутологічної мікрофрагментованої жирової тканини під постійним ультразвуковим контролем

A — МРТ до лікування, що виявляє дегенерацію медіального відділу (стрілка). B — МРТ через 6 місяців після лікування з розширенням суглобової щілини та покращенням сигналу та товщини хрящової тканини (жовта стрілка). МРТ перед лікуванням показує витончення суглобового хряща, вимірюване радіологом, на 0,75 мм. МРТ, зроблена через 6 місяців після лікування, виявила покращене потовщення суглобового хряща, виміряного рентгенологом на 1,5 мм хряща.