Клініка захворювань суглобів у дорослих

+38 (067) 731-53-13
+38 (044) 486-80-56
+38 (063) 412-88-84

01601, Україна, Київ
вул. Бульварно-Кудрявська, 27
Клініка захворювання суглобів у дорослих

Про Нас

Клініка захворювань суглобів у дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Клініка захворювань суглобів у дорослих ДУ ІТО НАМНУ

Клініка захворювань суглобів у дорослих починає свою історію в структурі інституту з 1944 року.  Першим її керівником став кандидат медичних наук, доцент  К.М. Клімов.

В новоствореній клініці розпочали займатися лікуванням інвалідів Великої Вітчизняної війни, надавати допомогу потерпілим з травмами та захворюваннями апарату опори та руху. З перших днів заснування клініки розроблялися методи реконструктивно-відновних операцій на великих суглобах, методики скелетного витягу, засоби транспортної іммобілізації.  Велика увага приділялась лікуванню несправжніх суглобів.

В 1950 році К.М. Клімов за розробку методу остеосинтезу («Балка Клімова») першим серед ортопедів Радянського Союзу був удостоєний Державної премії.

В провідну клініку Інституту постійно приходили нові молоді талановиті кадри. Під керівництвом доц. К. М. Клімова розпочали свою науково-практичну діяльність лікарі Є. Т. Скляренко, І. Д. Кінча, В. А. Рейзнер та інші.      

З 1956 по 1999 р. клініку очолює учень К.М. Клімова − Є. Т. Скляренко. Науковий напрям клініки розширився в бік артрології, зокрема ревмоортопедії, яка охоплювала ортопедичне лікування ревматоїдного артриту, хвороби Бєхтєрєва, системного червоного вовчака, остеоартрозу.

Клініка захворювань суглобів у дорослих поступово перетворювалась в школу з підготовки кадрів ортопедів-травматологів. З 1977 р. й донині на базі клініки функціонує кафедра ортопедії та травматології Національного медичного університету ім. акад. О. О. Богомольця, де пройшла підготовку велика кількість очних і заочних аспірантів, клінічних ординаторів, курсантів.

В клініці довгий час працювали відомі ортопеди, зокрема, доктор медичних наук, професор В. М. Левенець,  доктор мед. наук  Г. Ф. Мартиненко, доктор  мед. наук  В. Г. Гонгальський, доктор  мед. наук  Є. П. Пашков, кандидат мед. наук  І. Г. Антонюк, кандидат мед. наук І. Д. Кінча, кандидат мед. наук А. П. Юрченко.

Професор Є.Т. Скляренко за розробку методів хірургічного лікування ревматоїдного артриту та інших уражень суглобів в 1974 та в 1996 роках був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки, йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Герасименко Сергій Іванович – керівник клініки захворювань суглобів у дорослих з 1999 року, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

В 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хвороба Дюпюітрена та її комплексне лікування» (науковий керівник роботи проф. Є.Т. Скляренко),  в 1997 році – докторську дисертацію на тему: «Ортопедичне лікування ревматоїдного артриту при ураженнях нижніх кінцівок» (науковий консультант роботи проф. Є.Т. Скляренко). Стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад 40 років.

Герасименко С. І. є керівником багатьох науково-дослідних робіт, членом вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», членом Президії правління асоціації травматологів-ортопедів України, членом Президії правління асоціації ревматологів України, членом Всесвітньої організації хірургів-ортопедів-травматологів (SICOT), членом міжнародної асоціації артроскопії, хірургії коліна та ортопедичної спортивної медицини (ISACOS), членом Американської академії хірургів–ортопедів (AAOS), членом редколегії ряду наукових фахових журналів.

Він є автором понад 350 наукових праць, у тому числі 10 монографій та посібників, 15 винаходів та патентів.

Герасименко С.І. продовжив наукові напрямки клініки і розвинув їх з урахуванням сучасних досягнень світової медицини. Так, в клініці набуло широкого впровадження ендопротезування великих суглобів, розпочалося використання артроскопічної техніки, різних малоінвазивних хірургічних втручань, у тому числі, блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, постійно розробляються та впроваджуються нові методи діагностики та лікування хворих з різною патологією.

Герасименко С.І. став лауреатом Міжнародної премії з медицини ім. Х.Х. Реккевега (2005 р.), нагороджений Грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної академії медичних наук України, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».   

На фото в  першому ряду  зліва-направо:  к.м.н. Гужевський І.В., д.м.н. Бабко А.М., керівник клініки проф. Герасименко С.І., проф. Полулях М.В., к.м.н. Громадський В.В. В другому ряду зліва: лікар Дуда М.С., к.м.н. Герасименко А.С., к.м.н. Заморський Т.В., старша медична сестра операційного блоку Савченко Ж.М., старша медична сестра відділення Машковська І.В., м.н.с. Костогриз Ю.О., к.м.н. Полулях Д.М.

На межі ХХ та ХХІ століть в клініку прийшла талановита молодь, яка за короткий час освоїла сучасні методики лікування, стали висококваліфікованими ортопедами-травматологами, підготувала та захистила кандидатські та докторські дисертації. Це, зокрема, доктор мед. наук, професор М.В. Полулях,  доктор мед. наук Бабко А.М., кандидат мед. наук І.В. Гужевський, кандидат мед. наук В.М. Громадський, кандидат мед. наук А.С. Герасименко, кандидат мед. наук Р.В. Нечипоренко, кандидат мед. наук Д.М. Полулях, молодший науковий співробітник Ю.О. Костогриз, лікар М.С. Дуда.         Протягом останнього десятиліття ряд співробітників клініки стали „Заслуженими лікарями України”. Це, зокрема, доктор мед. наук професор С.І. Герасименко, доктор мед. наук, професор М.В. Полулях, кандидат мед. наук І.В. Гужевський.

Професор С.І. Герасименко, професор М.В. Полулях є членами Міжнародного товариства хірургів ортопедів-травматологів (SICOT), Американської академії ортопедів-хірургів (AAOS), членами президії правління Асоціації травматологів-ортопедів та Асоціації ревматологів України, членами редколегії наукових журналів тощо.          В 2007 році керівника клініки, професора С.І. Герасименка було призначено Головним позаштатним ортопедом-травматологом МОЗ України.

У часи очолення клініки професором Є.Т. Скляренко та його учнем професором С.І. Герасименко активно розроблялись такі наукові напрямки:  

  • ортопедичне лікування хворих з неспецифічними запальними захворюваннями суглобів (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондиліт, системний червоний вовчак, подагричний артрит, псоріатричний артрит);
  • ортопедичне лікування хворих з дегенеративно-дистрофічними ураженнями суглобів (диспластичний коксартроз, остеоартроз, асептичний некроз),
  • лікування внутрішньосуглобових переломів та їх наслідків.
Відділення Захворювань суглобів у дорослих ДУ ІТО НАМНУ

На фото  зліва-направо:  к.м.н. Гужевський І.В., д.м.н. Бабко А.М., лікар Дуда М.С., проф. Полулях М.В., керівник клініки проф. Герасименко С.І., к.м.н. Полулях Д.М., к.м.н. Герасименко А.С., к.м.н. Громадський В.В., інтерн Мережко Я.В., н.с. Автомеєнко Є.М., старша медична сестра відділення Машковська І.В., м.н.с. Костогриз Ю.О.

В клініці  удосконалені та розроблені нові методи ендопротезування  колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, кульшового суглоба у хворих з тяжкими типами дисплазій та вивиху, переломах проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого та старечого віку,  методики артроскопічної синовектомії колінного суглоба. У 1996 році на базі клініки сформовано Республіканський центр ендопротезування суглобів. За цей час успішно проведено тисячі операцій по протезуванню кульшових, колінних, плечових та ліктьових суглобів.

Колектив клініки захворювань суглобів у дорослих ДУ ІТО НАМНУ

Герасименко Сергій Іванович​

Герасименко Сергій Іванович

Завідувач відділу захворювань суглобів у дорослих

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, ортопед-травматолог вищої категорії

Полулях Дмитро Михайлович​

Полулях Дмитро Михайлович

Завідуючий відділенням

Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії по спеціалізації травматологія та ортопедія

Полулях Михайло Васильович​

Полулях Михайло Васильович

Доктор медичних наук, професор, ортопед-травматолог вищої категорії, Заслужений лікар України

Герасименко Андрій Сергійович​

Герасименко Андрій Сергійович

доктор медичних наук, професор, лікар ортопед-травматолог вищої категорії

Полулях Дмитро Михайлович

доктор медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії

Гужевський Ігор Віталійович

Гужевський Ігор Віталійович

кандидат медичних наук, ортопед-травматолог вищої категорії, Заслужений лікар України.

Дуда Максим Сергійович

Дуда Максим Сергійович

кандидат медичних наук, ортопед-травматолог вищої категорії

Нечипоренко Роман Володимирович

Нечипоренко Роман Володимирович

кандидат медичних наук, ортопед-травматолог вищої категорії

Наші контаки

Зв’язатися з нами та відвідати наші сторінки в соціальних мережах

Науково-практичний центр тканинної та клітинної терапії

Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
(вхід з боку Чехівського провулку, 7)
+38 (044) 486-26-32
+38 (068) 455-93-82
Запитати по e-mail:
orthoin.ua@gmail.com

Клініка захворювань суглобів у дорослих

Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
Клініка захворювань суглобів у дорослих (5-й поверх головного корпусу, ліве крило)
+38 (067) 731-53-13
+38 (044) 486-80-56
Запитати по e-mail:
orthoin.ua@gmail.com

Клініка реабілітації

Україна, м. Київ, Чеховський провулок, 7 4-ий поверх
Поліклініка ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
+38 (050) 550 37 31
https://www.facebook.com/rehabilitation.ua/